Här kommer nummer  tre i serien med tillbakablickar på gamla bilder föreställande mig själv.

20131016

20140321

20140427

20140807