Tjugofem tänkvärda punkter på vägen till ett tillfredsställande liv.

 • Gå och lägg dig i tid.
 • Gå upp i tid så du slipper börja dagen med att stressa.
 • Delegera uppgifter till andra med rätt kompetens.
 • Förenkla ditt liv och gör det mindre komplicerat.
 • ”Less is more” (även om en ofta inte räcker till kan två ofta vara för mycket).
 • Avsätt tid till att göra saker och besöka platser.
 • Sänk tempot. Sprid ut stora förändringar och svåra projekt på längre tid, klumpa inte ihop allt svårt på en gång.
 • Ta en dag i taget.
 • Skilj på problem och bekymmer. Bekymra dig inte över problem förrän problemet bekymrar dig, kan du inte göra något åt situationen, låt  den vara.
 • H.M.S.K.S (”Håll Min Stora Käft Stängd”). Detta enkla råd kan hjälpa dig att undvika stora problem.
 • Gör något varje dag för barnet inom dig.
 • Vila ordentligt.
 • Ät rätt.
 • Organisera – var sak på sin plats.
 • Skriv ner tankar och idéer. De kan komma till användning längre fram.
 • Ta dig tid att vara för dig själv en stund varje dag.
 • Red ut dina tankar och grubbla färdigt innan du går och lägger dig på kvällen. Då somnar du bekymmersfri.
 • Skratta.
 • Skratta lite till.
 • Ta ditt jobb på allvar, inte dig själv.
 • Utveckla en förlåtande attityd, alla gör så gott de kan.
 • Var snäll mot elaka människor, de är troligen de som behöver det mest.
 • Prata mindre, lyssna mer.
 • Sakta ner.
 • Påminn dig själv varje dag att du inte är chef över universum.