Idag fick jag brev från mitt försäkringsbolag med ett yttrande angående min Segway, som blev stulen för ett par månader sedan.

Segway: Ersättning från försäkringsbolaget

De skriver att jag får ersättning med 19 688 kr. Vidare skriver de att;

Segway klassas som en cykel. Självrisken är 25 procent av skadebeloppet.

För att du ska få full ersättning om en skada inträffar krävs att du följt de aktsamhetskrav som finns. För alla egendomsskador i denna försäkring gäller generella aktsamhetskrav:

Generella aktsamhetskrav: förvara och handla egendom så att skada eller förlust så långt som möjligt förhindras.

Har du inte följt aktsamhetskraven kan ersättningen sättas ned. Vi anser att du har brustit i aktsamhetskraven genom att ni inte har haft uppsikt på er segway på en plats där mycket folk är i rörelse.

Jag vet inte vad jag säger om det, har du några synpunkter på yttrandet skriv gärna en kommentar!

Relaterat;

EXTRA! EXTRA! Min Segway är stulen!

Min Segway är stulen, hittelön 1000 kr

SEGWAY: Inget nytt under solen